Thomas Trend Teller Colour Ice Blue

Thomas Trend Müslischale Colour Ice Blue

Thomas Trend Schüssel Colour Ice Blue

Thomas Trend Platte Colour Ice Blue

Thomas Trend Espresso-Ober- + Untertasse Colour Ice Blue

Thomas Trend Kaffee-Ober- + Untertasse Colour Ice Blue

Thomas Trend Becher Colour Ice Blue

Thomas Trend Eierbecher Colour Ice Blue